Soňa Kotanová

Maliarka

Soňa Kotánová maľuje od detstva, ukončila ĽŠU 2 cykly a výtvarné kurzy pod vedením akademických maliarov. Venuje sa maľbe, akvarelu, grafike, PC grafike, koláži, kombinovanej technike a textilným technikám. Myslí si, že práca by mala zanechať stopu, či impulz, snaží sa zachytiť čas. V kolážach sa snaží využívať zbytky papiera, textilu, plastu, vytvára z „ničoho niečo“, takto pretvára svet okolo seba.

Roky bola aktívnou členkou vo výtvarnom klube K-art, súčasne je členkou Bottega klubu. Zúčastňuje sa plenérov a výstav na Slovensku aj v zahraničí. Inklinuje k expresionizmu, abstrakcii, kombinovaným technikám. Najviac sa vyjadruje pomocou symbolov, ktoré obmieňa a spája podľa vlastného výberu. Práce má v súkromných zbierkach na Slovensku, v Európskych štátoch, v Amerike, v Kanade, v Ázii a v Austrálii. Získala niekoľko cien a čestných uznaní .