Festivalový program je rozdelený medzi 5 scén.

  • Fubabývačka (nádvorie historickej Radnice – Nám SNP 1)
  • Europa SC ( Na troskách 25)
  • Námestie SNP
  • Pamätník SNP, areál Múzea SNP (Kapitulská 282/23, 974 01 Banská Bystrica)
  • Átrium ŠVK (Lazovná 9)
  • Záhrada Chavivy Reik (Areál Múzea SNP, Námestie Š. Moysesa 5650/2A)

Zadaj e-mail a získaj bonus na Festival