Prihlasovanie pre umelcov

Deviaty ročník Festival umenia a dizajnu Banská Bystrica (FUBABY) – sympózium Banskobystrický Montmartre 2020. Sympózium ponúka priestor pre vytvorenie diel v maliarskej a sochárskej sekcii, sekcii streetartu a voľnej tvorbe s recyklátmi. Základnou témou ostáva – súčasný európsky uhol pohľadu na mestský život Banskej Bystrice, mesto a jeho história. Špecifikáciu aktuálnej témy ročníka obdrží prihlásený účastník formou emailu.

  Výberom tvorivých lokalít – ulice a námestia historického centra Banskej Bystrice – provokuje k umeleckej symbióze využitia mestských reálií a jedinečného umeleckého pohľadu.

  Festival umenia a dizajnu Banská Bystrica (FUBABY) – sympózium Banskobystrický Montmartre poskytuje pravidelnú periodickú platformu pre realizáciu súčasných výtvarných diel a vytvára medzinárodný priestor pre tvorbu.

  Organizátori sympózia majú po ukončení sympózia nárok na výber z celkového počtu autormi vytvorených umeleckých diel (minimálne dvoch maliarskych diel a jedného sochárskeho diela) pre účely inštalácie, výstav a podobne, pre verejnú aukciu počas vernisáži a následnej výstavy pre širokú verejnosť spojenej s predajom vytvorených diel.

Formulár