Čo sa robí keď sa na festivale „nič nerobí“

Aby ste vedeli ako to je, keď nám nevidíte na prsty 😀 tak vám tie prsty ukážeme. Povieme vám všetko o tom ako vyzerá zákulisie festivalu a čo sa deje keď sa zdanlivo nič nedeje. Rozhodli sme sa napísať aj o tom, ako je to organizačne v dobe, kedy ešte nevidíte vystupovať umelcov alebo zatiaľ

Read More

FUBABY – o festivale v skratke

Najväčší multižánrový festival v stredoslovenskom regióne. FUBABY – to je CELOTÝŽDŇOVÝ multižánrový festival mestského typu so ŠIESTIMI scénami, sympóziami a v tomto ročníku so šiestimi umeleckými žánrami – hudba, výtvarné umenie, divadlo, tanec, literatúra, dizajn. Festival kombinuje otvorené scény s voľným vstupom s predávanými vystúpeniami, koncertami a zónami formou jednodňových a  celofestivalových lístkov. Spája nielen umelecké druhy,

Read More