Výtvarné sympózium FUBABY

Pokračujeme v predstavovaní umelcov – maliarov, ktorí prídu predviesť svoje umenie na tento ročník FUBABY 2019. Tešiť sa s spolu s nami môžete aj na týchto majstrov vo svojom odbore:

Eva Lauková

Výtvarníčka Eva Lauková je uchvátená a fascinovaná prírodou. Na svojich obrazoch zachytáva jej dokonalé tvary a farebné odtiene. Vyjadruje sa realisticky, klasickým spôsobom, ale používa aj výtvarnú skratku. Maľuje olejom, pastelom, používa techniku akvarelu a s úspechom si vyskúšala aj techniku ART – PROTIS. Jej túžba po výtvarnom zdokonaľovaní sa, výtvarnom objavovaní je neutíchajúca. Už dlhé roky sa
pravidelne zúčastňuje maliarskych sympózií na Slovensku i v zahraničí. Tiež každoročne vystavuje svoje diela na autorských alebo kolektívnych výstavách.
Je členkou výtvarného združenia DETVIANSKÁ UMELECKÁ KOLÓNIA.
Narodila sa, žije a tvorí v Bratislave.

Ivonia Neveziová

Niečo o sebe prezrádza priamo sama autorka: „Môj svet je od detstva spojený s výtvarným umením – či už samostatnou výtvarnou činnosťou, výrobou šperkov, oblečenia, bábok, patchworku, maľovaním na hodváb či sklo. Vyskúšala som veľa zaujímavých techník s rôznymi materiálmi, ktoré ma bavia dodnes.
Pri tvorbe mojich obrazov sa najčastejšie inšpirujem Talianskom, starými architektonickými zákutiami, hudbou, zátiším,…
Najradšej pracujem akvarelom a olejom, ale nie je mi cudzí ani akryl, pastel, či kresba ceruzkou alebo perom. Som členka klubu BOTTEGA-ART pri OZ Bottega v Košiciach a zúčastňujem sa na všetkých podujatiach (plenéry, výstavy, tvorivé dielne), ktoré organizujeme. Okrem toho aj na mimoklubových výstavách a plenéroch.“

Jolana Palajová

Narodila sa v Novej Bani – žije a tvorí v Žiari nad Hronom. Vyštudovala Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Výtvarnej činnosti a vystavovaniu sa intenzívne venuje od roku 1998. V jej tvorbe sa odrážajú jej vlastné filozofické názory, životné postoje, vnemy a skryté priania – orientuje sa na olejomaľbu. Absolvovala mnoho sympózií pod vedením rôznych akademických maliarov, vystavovala na autorských i kolektívnych výstavách na Slovensku, Čechách, Rakúsku,  Bosne a Hercegovine, Srbsku a v Nemecku, každoročne sa zúčastňuje mnohých súťaží amatérskych výtvarníkov, kde dosahuje veľmi dobré umiestnenia, tak isto maliarskych sympózií na slovenskej i medzinárodnej úrovni doma i v zahraničí. Je členkou umeleckej skupiny Detvianska umelecká kolónia.

 

Katarína Kostárová

Výtvarníčka Katarína Kostárová sa okrem svojich umeleckých diel venuje aj bardejovskému projektu kreatívnych rúk, viac o tom sama hovorí takto. „Projekt Kreatívnych večerov vznikol preto, aby povzbudil ľudí k tvorivým ručným prácam. Vytvorí priestor pre stretnutia ľudí s rovnakými záujmami. Sama rada skúšam nové veci. Poznám ten pocit, keď sa začiatočník chce do niečoho pustiť a nevie ako na to. Podporu som našla v Komunitnej nadácii Bardejov. Využili sme grantový program, myšlienka sa zapáčila a my sme mohli túto akciu odštartovať prvým večerom,“ prezrádza organizátorka K. Kostárová.

 

Ema Mazik Jablonská

Jednu z najbližších foriem tvorivej výpovede predstavuje pre mňa abstrakcia, prostredníctvom ktorej  zachytávam momenty, chvíle a pocity rezonujúce v mojom srdci a v mojej duši. Často sa ponáram do fantazijného meditatívneho sveta, v ktorom nachádzam mnoho inšpirácií a impulzov. Farby u mňa evokujú pocity, ktoré sa spájajú s tónmi. Výtvarná tvorba predstavuje pre mňa sprítomňovanie sa v kreatívnom okamihu, v ktorom pojem čas prestáva hrať svoju rolu. Tvorivosť sa mi tak stáva prejavom existencie a cestou, na ktorej stretávam mnoho krásnych bytostí a lepšie spoznávam samu seba.